Om »Hjerneforum«

HjerneForum er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere, som ønsker at gøre en fælles frivillig indsats for at informere omkring nye forskningsresultater, der fremkommer i dette område, og hvordan de evt. kan benyttes i behandlingen af hjernesygdomme. Vi er ikke en klub for eksperter og ønsker alle interesserede som medlemmer. Vi vil løfte i flok og fremme nytænkning, forskning og oplysning til gavn for både raske og syge.

HjerneForum
C/O Jap Thi Le
Rødtjørnen 4B
8700 Horsens
e-mail: adm@hjerneforum.dk

Det er muligt at støtte foreningens arbejde ved at tegne et medlemskab
Pris: enkeltmedlemmer 195 kr. årligt
Pris: Gruppemedlemsskab: 5 personer 400 kr.
Pris: firmamedlemsskab 400 kr. årligt

Bestyrelsen

Formand:
Thomas Alrik Sørensen

tas3

M.Sc. (neuropsykolog), Ph.d.

Lektor i Kognitiv Neurovidenskab og Neuropsykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, Kroghstrædet 3, kontor 5.123.

Thomas Alrik Sørensen’s forskning udspringer fra spørgsmålet om hvordan vi sanser og erfarer den verden hvori vi befinder os, især hvorledes tidligere erfaringer påvirker den aktuelle oplevelse. Bl.a. interesserer han sig for trænings og erfarings indvirken på kognitive komponenter, som opmærksomhed og hukommelse. Inden for de seneste år har hans forskningsinteresse bevæget sig mod integrationen af information fra forskellige sanser som ved multi-sensorisk perception og fænomener som synæstesi. Udover sit arbejde på Aalborg Universitet, er Thomas Alrik Sørensen også tilknyttet Cognitve Neuroscience Research Unit, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Århus Universitetshospital og Sino-Danish Center for Education and Research på Neuroscience & Neuroimaging i Beijing.

Kasserer:

RuneSRasmussen

Rune Skovgaard Rasmussen
Cand. psych. (neuropsykolog), Ph.D. (vedr. rehabilitering efter apopleksi) og lektor i almen patologi – sidstnævnte med fokus på celledødsmekanismer, hjertekarsygdomme (særligt aterosklerose og koagulationsforstyrrelser) og inflammation, og disse emner har netop omfattende betydning ved hjerneskade.

Aktuelle forskningsinteresser og arbejdsområder:
Mit forskningsfokus er primært apopleksi (blodpropper og blødninger i hjernen og følgevirkninger heraf), tidligere eksperimentelt undersøgt i dyremodeller, men aktuelt med fokus på større kliniske undersøgelser på Herlev Universitetshospital, hvor jeg er ansat på neurologisk afdeling. Som lektor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København deltager jeg i forskning rettet mod at øge vores forståelse af de mekanismer, der ligger bag hjerneskade i form af f.eks. apopleksi og inflammation (betændelsestilstande i hjernen). Endvidere har jeg bred erfaring vedr. udredning og kognitive undersøgelser af personer, der er ramt af hjerneskade.

Medlem af HjerneForums bestyrelse siden år 2008.

Albert Gjedde
Professor, Dr. Med

AlbertGjedde

Albert Gjedde har været institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet.
Aktuelle forskningsinteresser:
Albert Gjedde forsker i hjernens stofskifte, respiration og energiforbrug, herunder glukosetransport i hjernen samt nedkøling af hjernen. AG har for nyligt udgivet banebrydende forskning om dopamin; hjernens »belønningstof«.
AG har udgivet mere end 430 peer-reviewed artikler og var med til at opfinde Gjedde-Patlak plottet i 1979.
Modtog Uddannelsesministeriets forskningskommunikationspris 2012

nicolasCaesarPetersen

Nicolas Caesar Petersen
Københavns Universitet
Phd, MSc fra Københavns Universitet (KU) og lektor ved Center for Translationel Neuromedicin, SUND KU. Desuden adm. direktør for Dansk Selskab for Neurovidenskab. Hans forskningsinteresser er fysisk aktivitets betydning for hjernens funktioner.

Mia Due Christensen
Mia Due Christensen er cand.merc.jur fra Aalborg Universitet og har en HD i finansiering fra CBS. Mia har gennem de sidste år fokuseret særligt på at undersøge, hvordan forskningsresultater fra neurobiologien og den kognitive psykologi kan omsættes og nyttiggøres i vores forståelse af, hvordan kognitive indlæringsprocesser forløber i praksis. Hendes arbejde spænder fra udvikling af modeller for indlæring til beskrivelser af den kognitive kontrol, der kan fremme den selvstændige indlæring.