hjernen og synet

Hjernen og synet
Denne temabog er udgivet af HjerneForum (2010).
Klik her for nærmere information om bestilling

Forfattere: Jens Christiansen, Anders Gade, Christian Gerlach, Thomas Habekost, Karen-Inge Karstoft, Troels W. Kjær, Axel Larsen, Jens Midtgaard og Niels Tommerup.
Udgiver: Hjerneforum. Redigeret af Anders Gade
Nøgleord: synets fysiologi, øjet, farvesynet, perceptuel organisation, agnosi, synæstesi, farveblind.

Indholdsfortegnelse
1. Anders Gade. Syn og hjerne – milepæle i forskningen
2. Troels Wesenberg Kjær. Synets centrale fysiologi
3. Jens Midtgaard. Øjet
4. Jens Christiansen. Farvesynet
5. Axel Larsen. Perceptuel organisation
6. Thomas Habekost. Hvordan vælger hjernen, hvad den vil se?
7. Christian Gerlach. Visuel agnosi og kategori-specifikke defekter
8. Karen-Inge Karstoft. Synæstesi – når sanserne blandes
9. Niels Tommerup. Genetik og farveblindhed

Pris 48,- ex. moms/ 60,- incl. moms + porto
Bestil bogen: www.hjerneforum.dk/shop

hjernenogsynet

© Omslag: Jens Bøgeskov Bio/AV, hjernefoto: Morten Møller