forskning

Forskning

Forskningen indenfor en række områder som prøver at afdække såvel den raske som den syge hjernes funktion, har gennemgået en rivende udvikling i de senere årtier.