Formandens blog

Kære medlemmer,

Efter mange år i spidsen for foreningen har Professor Albert Gjedde valgt at træde fra som formand. Heldigvis fortsætter han som en aktiv del af bestyrelsen. Da han annoncerede sine planer om at blive menig medlem af bestyrelsen igen, tænkte jeg, at det kunne være tid til nye udfordringer. Derfor valgte jeg at opstille til formandsposten og takker derfor også for valget. Mit håb er at fortsætte det arbejde, som min forgænger har lagt for dagen i foreningens regi.

Jeg har en baggrund som psykolog fra Københavns Universitet, hvor min første interesse var indenfor bevidsthed. I løbet af studierne krystalliserede denne sig ud i at undersøge særligt perception, opmærksomhed, hukommelse og forholdet mellem opmærksomhed og hukommelse blev netop fokus for min ph.d.-afhandling. Efterfølgende blev jeg ansat på Aalborg universitet, hvor jeg i dag er lektor i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi.
Her var jeg med til at opbygge specialiseringen indenfor neuropsykologi sammen med opbygningen af et eksperimentalpsykologisk laboratorium. Sidenhen har mine forskningsinteresser bredt sig til også at inkludere kliniske aspekter, som afhængighed, hjerneskade og genoptræning.

Nogle af de opgaver jeg gerne vil fokusere på, er en øget synlighed af foreningen i offentligheden, samt at strømligne nogle af de administrative processer der er internt i HjerneForum. Vi står imidlertid også i en særlig tid, hvor covid-19 sætter nye udfordringer for, hvorledes vi kan komme ud til medlemmerne på en sikker og forsvarlig vis. Men en udfordring er jo også en mulighed, og derfor håber jeg, at vi hen over det næste år også kan søsætte nye initiativer. Allerede nu har Jens Bøgeskov opdateret vores hjemmeside og inkluderet en ny webshopfunktion. Dette kommer til at gøre det meget nemmere at indmelde sig i foreningen samt bestille vores forskellige bøger. Vi regner også, med at vi fremadrettet kommer til at bruge denne funktion til forskellige arrangementer.


Følg os på www.hjerneforum.dk, www.facebook.com/Hjerneforum og twitter.com/HjerneForum

Bedste hilsner og hold jer sunde, Thomas Alrik Sørensen.