formandens blog

Kære medlemmer

Efter mange år i spidsen for foreningen har Professor Albert Gjedde valgt at træde fra som
formand. Heldigvis fortsætter han som en aktiv del af bestyrelsen. Da han annoncerede sine
planer om at blive menig medlem af bestyrelsen igen, tænkte jeg, at det kunne være tid til
nye udfordringer. Derfor valgte jeg at opstille til formandsposten og takker derfor også for
valget. Mit håb er at fortsætte det arbejde, som min forgænger har lagt for dagen i
foreningens regi.
Jeg har en baggrund som psykolog fra Københavns Universitet, hvor min første interesse var
indenfor bevidsthed. I løbet af studierne krystalliserede denne sig ud i at undersøge særligt
perception, opmærksomhed, hukommelse og forholdet mellem opmærksomhed og
hukommelse blev netop fokus for min ph.d.-afhandling. Efterfølgende blev jeg ansat på
Aalborg universitet, hvor jeg i dag er lektor i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi.
Her var jeg med til at opbygge specialiseringen indenfor neuropsykologi sammen med
opbygningen af et eksperimentalpsykologisk laboratorium. Sidenhen har mine
forskningsinteresser bredt sig til også at inkludere kliniske aspekter, som afhængighed,
hjerneskade og genoptræning.
Nogle af de opgaver jeg gerne vil fokusere på, er en øget synlighed af foreningen i
offentligheden, samt at strømligne nogle af de administrative processer der er internt i
HjerneForum. Vi står imidlertid også i en særlig tid, hvor covid-19 sætter nye udfordringer
for, hvorledes vi kan komme ud til medlemmerne på en sikker og forsvarlig vis. Men en
udfordring er jo også en mulighed, og derfor håber jeg, at vi hen over det næste år også kan
søsætte nye initiativer. Allerede nu har Jens Bøgeskov opdateret vores hjemmeside og
inkluderet en ny webshopfunktion. Dette kommer til at gøre det meget nemmere at
indmelde sig i foreningen samt bestille vores forskellige bøger. Vi regner også, med at vi
fremadrettet kommer til at bruge denne funktion til forskellige arrangementer.

Følg os på www.hjerneforum.dk, www.facebook.com/Hjerneforum og twitter.com/HjerneForum

Bedste hilsner og hold jer sunde, Thomas Alrik Sørensen.