den plastiske hjerne

Den plastiske hjerne

Redaktører: Anders Gade, Jens Bo Nielsen
Illustrationer: Jens Bøgeskov
Indholdsfortegnelse:
1. Hvad er neuroplasticitet  – Jens Bo Nielsen
2. Neuroplasticitet i et historisk perspektiv – Jens Bo Nielsen og Anders Gade
2. Den udviklende hjerne – Peter Ulldal
3. Plasticitet og cellulær indlæring i hippocampus– Mai Marie Holm og Kimmo Jensen
4. De plastiske sanser (eller Sansernes foranderlighed) – Ron Kupers, Maurice Ptito, Albert
Gjedde.
5. Hørelse, sprog og cochleære implantater – et vindue til viden om hjernens plasticitet – Jesper
Dammeyer
6. Læring, neurorehabilitering og fysisk aktivitet– Jesper Lundbye-Jensen og Jens Bo Nielsen
7. Omstruktureringer af den intakte og den skadede hjerne – Jesper Mogensen
8. At sove er at lære – søvn og plasticitet – Brith Klarborg og Hartwig Siebner

Pris: kr. 160,- incl. moms + porto

Bestil bogen: https://hjerneforum.dk/shop

hjerplast2

© Omslag: Jens Bøgeskov Bio/AV, hjernefoto: Morten Møller