Om »HjerneForum«

Om HjerneForum
HjerneForum er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere, som ønsker at gøre en fælles frivillig indsats for at informere omkring de nye forskningsresultater, der fremkommer i dette område, og hvordan de evt. kan benyttes i behandlingen af hjernesygdomme. Vi er ikke en klub for eksperter. Vi ønsker alle interesserede danskere som medlemmer. Vi vil løfte i flok og fremme nytænkning, forskning og oplysning til gavn for både raske og syge.

HjerneForum
c/o Jap Le Fischer,
sekretær
Borgergade 1, 3 th.
8700 Horsens
e-mail: adm@hjerneforum.dk

Det er muligt at støtte foreningens arbejde ved at tegne et medlemskab
Pris: enkeltmedlemmer 150 kr. årligt
Pris: Gruppemedlemsskab: 5 personer 400 kr.
Pris: firmamedlemsskab 400 kr. årligt

Bestyrelsen

Formand
Albert Gjedde

Professor, Dr. Med

AlbertGjedde

Albert Gjedde har været institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet.
Aktuelle forskningsinteresser:
Albert Gjedde forsker i hjernens stofskifte, respiration og energiforbrug, herunder glukosetransport i hjernen samt nedkøling af hjernen. AG har for nyligt udgivet banebrydende forskning om dopamin; hjernens »belønningstof«.
AG har udgivet mere end 430 peer-reviewed artikler og var med til at opfinde Gjedde-Patlak plottet i 1979.
Modtog Uddannelsesministeriets forskningskommunikationspris 2012

Kasserer:

Rune Skovgaard Rasmussen
RuneSRasmussen

Associate professor in general pathology, neuropsychologist, Ph.D.
Copenhagen Experimental Stroke Unit
University of Copenhagen

Aktuelle forskningsinteresser:
Mit forskningsfokus er apopleksi, tidligere eksperimentelt i dyremodeller, men aktuelt er vi i færd med at etablere to større kliniske undersøgelser af 1) behandling med nerveaktiverende farmaka ved patologisk træthed efter hjerneskade på Herlev Universitetshospital samt 2) et internationalt forsøg med medicinsk intervention ved hjerneblødning. Endvidere er jeg lektor på KU, hvor jeg underviser i almen patologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,Panum. Lektor, Ph.D., neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen Copenhagen Experimental Stroke Unit Panum Instituttet 12-2-34 Københavns Universitet Blegdamsvej 3.

 

Jesper Mogensen

Jesper Mogensen

 

Professor Institut for Psykologi
Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K, Bygning: 24-0-08
Primære forskningsområder:
Basal neurovidenskab, kognitiv neurovidenskab, komparativ neuropsykologi, præfrontal cortex, parietal cortex, hippocampus, neostriatum, indlæring, hukommelse, problemløsning, rumlig orientering, hjerneskade, dyremodeller, skizofreni, alzhemiers demens, posttraumatisk rehabilitering

Thomas Alrik Sørensen

tas3

M.Sc. (neuropsykolog), Ph.d.

Lektor i Kognitiv Neurovidenskab og Neuropsykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, Kroghstrædet 3, kontor 5.123.

 

Thomas Alrik Sørensen’s forskning udspringer fra spørgsmålet om hvordan vi sanser og erfare den verden hvori vi befinder os, især hvorledes tidligere erfaringer påvirker den aktuelle oplevelse. Bl.a. interessere han sig for træning og erfarings indvirken på kognitive komponenter, som opmærksomhed og hukommelse. Inden for de seneste år har hans forskningsinteressen bevæget sig mod integrationen af information fra forskellige sanser som ved multi-sensorisk perception og fænomener som synæstesi. Udover sit arbejde på Aalborg Universitet, er Thomas Alrik Sørensen også tilknyttet Cognitve Neuroscience Research Unit, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Århus Universitetshospital og Sino-Danish Center for Education and Research på Neuroscience & Neuroimaging i Beijing.

Aktuelle forskningsinteresser:

Korttidshukommelse, Arbejdshukommelse, Langtidshukommelse, Opmærksomhed, Perception, Synet, Ekspertise & Træning, Ansigts Processering, Bevidsthed, Individuelle Kognitive Forskelle, og Synæstesi.

Nicolas Caesar Petersen
nicolasCaesarPetersen

 

 

 

 

 

 

Københavns Universitet
Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) samt Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.

 

Mark Schram Christensen
Mark_Schram_Christensen_9993.sized

 

 

 

 

 

Lektor ved Institut for Neurovidenskab og Farmaologi på Københavns Universitet. Mark forsker i kognitiv neurovidenskab i relation til kontrol af bevægelser, herunder hvilken rolle bevidsthed spiller i kontrol af bevægelser. Mark har tidligere været Ph.d. studerende og post doc ved Institut for Idræt på Københavns Universitet og Danish Research Centre for Magnetic Resonance på Hvidovre Hospital, og desuden tilknyttet Cognitive Neuroscience Research Unit på Aarhus Universitet. Mark er uddannet civilingeniør (Teknisk Fysik, Biofysik og komplekse systemer) fra Danmarks Tekniske Universitet.

 

Jens Bøgeskov

Lektor, cand. scient.

Jens Bøgeskov arbejder til dagligt på Borupgaard Amtsgymnasium, hvor han underviser i biologi og bioteknologi.
Han har været tovholder og ansvarlig for layout af og tegninger til  bøgerne udgivet af Hjerneforum og har sikret at bøgerne har været fagligt matchet gymnasierelever.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *