Den kriminelle hjerne

Netop udkommet
Pris 160,- kr + porto


Vi er sociale væsner. Vi lever og agerer i fællesskaber. Vores hjerne er formet af blandt andet denne interaktion gennem årelang
evolution. En række af hjernens funktioner, som fx empati, lader til direkte at støtte op om, at vi kan leve sammen i fællesskaber. Disse fællesskaber styres og reguleres oftest af regelsæt, hvilket ind imellem bliver brudt. Selvom dette kan ske uforsætligt, er der også eksempler, hvor dette regelbrud sker med vilje og endda, til tider, gentagne gange for nogle. Hvad er det, der gør, at nogle kan agere i denne sammenhæng, medens andre ikke kan? Kan man tale om, at nogle hjerner er mere tilbøjelige til at
begå kriminalitet end andre? Og hvad med de, der er vidne til en kriminel handling; hvor pålidelige er deres hjerner i forhold til at beskrive og huske en kriminel hændelse – og det, som er
essentielt i forhold til et retsligt efterspil.
I dette års bog har vi forsøgt at sætte fokus på netop kriminalitet og hjernen, også med fokus på, hvorledes kriminelle hjerner kan afvige mht. hjerneaktivitet, sammenhænge til psykiske lidelse og personlighedsforstyrrelser – samt ikke mindst genetik, og hvad vi som samfund kan overveje at gøre for at mindske kriminalitet i
fremtiden. Sammen med en række forskellige eksperter prøver vi her at belyse de mange spørgsmål, der netop presser sig på
omkring den kriminelle hjerne. Så læn dig tilbage i stolen – og lad dig fængsle af årets hjernebog.

Thomas Alrik Sørensen &
Rune Skovgaard Rasmussen